Phương tiện vận chuyển khi mua hàng từ CPE

Phương tiện vận chuyển khi mua hàng từ CPE

Tháng Sáu 12, 2019

Chúng tôi sẽ giao sản phẩm đến khu vực lưu trữ do khách hàng chỉ định theo phương châm “An toàn, chính xác, nhanh chóng”. Ngoài ra, chúng tôi sẽ hỗ trợ giảm chất thải của bạn bằng cách thu thập các hộp rỗng và thùng rỗng của một số sản phẩm do chúng tôi mua.
Chúng tôi cũng cung cấp hóa chất trong xe tải, và chúng tôi cũng sẽ làm việc để làm đầy thùng thuốc của bạn. Chúng tôi kiểm tra sự an toàn với bảng kiểm tra, và đảm bảo công việc kỹ lưỡng.

Theo dõi

Số lượng : CPE  hoạt động với 2 xe 3 tấn, 1 xe 4 tấn và 1 xe 8 tấn, xe bồn được tùy chỉnh và chúng tôi sử dụng giao hàng khác nhau theo nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Giao hàng tận nơi

Chúng tôi đang vận hành và luân chuyển để các sản phẩm của CPE được đặt hàng có thể được dỡ xuống một cách trơn tru tại điểm giao hàng.
Ngoài ra, chúng tôi luôn chú ý lái xe an toàn để không bị sập tải hoặc hư hỏng cho sản phẩm.

Công việc của CPE

Mỗi tài xế có một bảng kiểm tra và kiểm tra cho từng hạng mục công việc để đảm bảo công việc an toàn và đáng tin cậy.

Khu vực giao hàng

Chúng tôi có thể giao từ Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bình Dương, … đến các tỉnh lân cận.

 

Hình ảnh Văn phòng

Chúng tôi cố gắng nghiên cứu hàng ngày với hy vọng phát triển khách hàng và cộng đồng địa phương.
Chúng tôi đang củng cố và phát triển hiệu quả trong các dịch vụ công nghệ, quản lý sản phẩm, chức năng giao hàng, công tác văn thư, v.v. và củng cố và mở rộng các hoạt động bán hàng, mạng thông tin và mạng dịch vụ.

Hình ảnh khác biệt từ nhà máy CPE

Từ nhà sản xuất đến bể riêng của mình.
Chúng tôi luôn dự trữ xút, natri hypoclorit, axit hydrochloric, polyalumin clorua, axit sunfuric loãng, dải axit sunfuric, clorua sắt, sunfua polyferric và natri silicat.