Dự án thực hiện

CPE hỗ trợ hoàn toàn miễn phí về giải pháp đến khi hệ thống đi vào họat động ổn định.

Chi tiết →

Cùng với sự hỗ trợ toàn bộ công nghệ và giải pháp của CPE VIỆT NAM, hệ thống xử lý nước thái khu công nghiệp tập trung đã đi vào vận hành ổn định: đảm bảo đạt công suất thiết kế, nước ra đạt tiêu chuẩn xả thải.  

Chi tiết →

CPE hỗ trợ hoàn toàn miễn phí về giải pháp đến khi hệ thống đi vào họat động ổn định.

Chi tiết →

Cùng với sự hỗ trợ toàn bộ công nghệ và giải pháp của CPE VIỆT NAM, hệ thống xử lý nước nhà máy dệt nhuộm đã đi vào vận hành ổn định: đảm bảo đạt công suất thiết kế, nước ra đạt tiêu chuẩn xả thải.

Chi tiết →

CPE hỗ trợ hoàn toàn miễn phí về giải pháp đến khi hệ thống đi vào hoạt động ổn định như hiện nay. Mẫu nước thải tiền xử lý  Mẫu nước thải xử lý bậc 1 Mẫu nước xử lý hoàn thiện

Chi tiết →

Polymer cation của CPE VIỆT NAM tách nước hiệu quả vơi bùn của hệ thống xử lý nước thải hoàn toàn bằng sinh học tại thành phố Thái Bình Mẫu bùn vi sinh ban đầu Thí nghiệm cô đặc bùn Vận hành thực tế máy ép bùn hệ thống

Chi tiết →

Nước qua hệ thống đảm bảo vệ sinh theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đảm bảo sức khỏe , cung cấp các khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.

Chi tiết →

Cùng với sự hỗ trợ toàn bộ công nghệ và giải pháp của CPE VIỆT NAM, hệ thống xử lý nước rỉ rác đã đi vào vận hành ổn định: đảm bảo đạt công suất thiết kế, nước ra đạt tiêu chuẩn xả thải. Nước rỉ rác Nước rỉ rác sau xử lý Toàn cảnh …

Chi tiết →